Syyskokous 15.11.2021 klo 18
Kouvolan Jalkapallo ryJulkaistu: 07.11.2021 14.08

Syyskokous 15.11.2021 klo 18

Kouvolan Jalkapallo ry:n syyskokous 15.11.2021

Aika: klo 18
Paikka: KJP- junioritila MYPA-talossa

Käsiteltävät asiat:

1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja,
b) sihteeri,
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
d) kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenille sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai ilmoituksella
seuran internetsivuilla tai kirjallisella ilmoituksena jäsenille jäsenrekisteritiedotteen kautta tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin. Jos kokoukseen
voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa.
5.Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
6.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8.Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
9.Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
10.Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrävaratilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia.
11.Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä ja päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin, joissa seura on jäsenenä.
12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13.Päätetään kokous

Kokousta ennen kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen.

Tervetuloa!

Mikäli haluat liittyä kokoukseen etäyhteydellä, ilmoita merja.larikka@kouvolanjalkapallo.fi

Terveisin

KJP Hallitus