Muutoksenhaku-aika päättynyt
Kouvolan Jalkapallo ryJulkaistu: 27.11.2023 15.18

Muutoksenhaku-aika päättynyt

KJP:n syyskokouksessa 2023 päätettiin, että jatkossa seuran yhteisestä budjetista panostetaan myös sekä naisten että miesten edustusjoukkueiden toimintaan. Päätöksen mukaan toimintamaksusta käytetään 2 euroa/kuukaudessa/pelaaja molempien edustusjoukkueiden toiminnan kehittämiseen. Syyskokouksen päätös herätti ymmärrettävästi keskustelua sosiaalisessa mediassa ja asiasta uutisoitiin myös Kouvolan Sanomissa kokouksen jälkeen. Jäsenistöllä oli mahdollisuus ilmaista tyytymättömyytensä syyskokouksen päätökseen 27.11.2023 mennessä ja vaatia ylimääräistä seuran kokousta, jossa asiaa käsiteltäisiin uudelleen.

Annettuun päivämäärään mennessä vaatimuksia ylimääräisen seuran kokouksen järjestämisestä saapui yhteensä 18 kappaletta. Äänioikeutettuja jäseniä on tällä hetkellä seurassa yhteensä 157, eli vaatimuksen uudesta kokouksesta esitti noin 12 prosenttia jäsenistöstä. Sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kolmasosa seuran äänioikeutetuita jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Tällöin ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus käsittelee pyynnöt seuraavassa kokouksessaan joulukuun alussa.

KJP - Kouvolan Jalkapallo

Savonkatu 23, 2 krs.

45100 Kouvola


Toimisto avoinna:

sopimuksen mukaan
toimisto@kouvolanjalkapallo.fi


Y-tunnus: 2874407-9


Pankkiyhteys
BIC    OKOYFIHH
IBAN  FI28 5750 0120 3352 20